O nama

1. O nama

Mi smo mreža koja djeluje na području cijele Bosne i Hercegovine i koju čini 19 udruženja okupljenih 2009. godine s ciljem da sistemski, efektivno i iskustvom utječemo na procese koji se tiču dječjih prava u BiH. Naše članice posjeduju ekspertizu iz različitih oblasti (podrška djeci s invaliditetom, obrazovanje, izdvajanje djece iz porodica, djeca ulice, osnaživanje), različitih stepena iskustava (neke od naših članica su organizacije s tradicijom i iskustvom od preko pedeset godina, dok su druge nove, inovativne i odvažne). Organizacije također pokrivaju široki spektar metoda rada i aktivnosti (od sigurnih kuća, radionica, obezbjeđivanja socio-ekonomske pomoći, terapija; do obrazovnih aktivnosti, zagovaranja i lobiranja). Ujedinjuje nas jedno zajedničko ubjeđenje: za prava sve djece širom podijeljene Bosne i Hercegovine možemo se boriti jedino koordiniranim, sistematskim, zajedničkim radom profesionalaca koji imaju iskustvo s terena. To radimo tako što naše lokalne ekspertize, iskustvo i preporuke objedinjujemo u jedinstveni glas za djecu. Želimo mijenjati kulturu, institucije, zakone i politike širom BiH kako bi služile najboljem interesu djece, i ništa manje od toga.


Vizija

Naša vizija je da Bosna i Hercegovina ima razvijen i funkcionalan institucionalni, kao i finansijski okvir za adekvatnu brigu i zaštitu sve djece. Vlasti u BiH na svim nivoima su uspostavile i razvile institucionalne mehanizme i pravni okvir za zaštitu dječjih prava kojima se svakom djetetu omogućava jednak pristup pravima zagarantovanim Konvencijom o pravima djeteta. Principi poštivanja najboljih interesa djeteta, kao i života i razvoja djece, antidiskriminacije i učešća djece primjenjuju se na svim nivoima donošenja odluka.


snazniji-glas-za-djecu-misijaMisija

Poboljšanje života djece u BiH stvaranjem i mijenjanjem politika zaštite djece i njihovom implementacijom.

Kako postižemo ovo?

 •  Vodimo sektor dječje zaštite prema visokim standardima prakse
 •  Predstavljamo nezavisni glas organizacija koje štite dječja prava u BiH kako bi utjecale na javne debate i proces donošenja odluka u područjima koja su relevantna za djecu,
 •  Zagovaranjem ratifikacije i praćenja međunarodnih dokumenata i standarda dječje zaštite,
 •  Obezbjeđivanjem preporuka koje se zasnivaju na dokazima i rješenja izazova s kojima se susreću djeca u BiH I njihovi predstavnici
 •  Pomaganjem da se čuju glasovi djece.

 Naše organizacije-članice vjeruju da:

 •  Zaštita djece je investicija, ne društvena pomoć.
 •  Djeca su vrijedni, odgovorni, priznati akteri društvenih zbivanja- ne pasivni krajnji korisnici.
 •  Moguće je dosegnuti efektna rješenja problema s kojima se susreću djeca u BiH.
 •  Konstruktivan i kritički rad uz državne institucije daje bolje rezultate nego paralelni rad ili suprotstavljanje. Praćenje njihovog rada, u duhu zajedničkog poštivanja i dobre volje najbolja je šansa za institucije da rastu.
 •  Poštovana, obrazovana djeca čiji se glas čuje i kojima se vjeruje sutra će biti odrasli građani koji su potrebni Bosni i Hercegovini. To je naš odgovor na krizu demokratskih vrijednosti u zemlji.
 •  Lokalni, entitetski i državni nivoi vlasti u BiH imaju odgovornost prema djeci i bh, društvo bi trebalo da prati, traži i vrši utjecaj na raspoređivanje i korištenje resursa.
 •  Rad sa djecom i za njih zahtjeva najviše lične I profesionalne standarde, autentičnost i transparentnost. Ništa manje ne očekujemo ni od svojih članica.

Ponosimo se:

 • Mi smo jedina stalna članica vijeća za djecu BiH iz civilnog društva koja daje jedinstven, vrijedan i autentičan doprinos relevantnim dokumentima i politikama na državnom nivou
 • Jedina smo organizacija iz BiH koja izvještava UN Komitet za prava djeteta kroz alternativne izvještaje i izvještaje djece. Na taj način osiguravamo da se glasovi bh. djece čuju i na međunarodnom polju.
 • Uspješno smo zastupali i lobirali kako bi BiH usvojila. ….
 • U veoma internacionaliziranom polju zaštite djece u BiH, jedina smo isključivo domaća struktura, koja predstavlja djecu Bosne I Hercegovine, njihove svakodnevne borbe, nade, ideje i postignuća.
 • Imamo aktivnu ulogu u ChildPact- u, regionalnoj koaliciji mreža koje su posvećene zaštiti djece.
 • Dajemo značajan doprinos Indeksu dječije zaštite- alatu koji omogućava praćenje zaštite dječjih prava u Evropi.
 • Stotinama djece iz BiH koja su kroz naše obuke, radionice, kampanje i aktivnosti u zajednicama naučila na koji način izraziti svoje ideje i boriti se za svoja prava
 • Mnoštvom akcija u zajednicama koje su osmislila I organizovala djeca, uz pomoć Mreže
 • Dokumentima, preporukama, analizama i akcionim planovima sačinjenim od strane djece i s njima i prezentovanim lokalnim strukturama vlasti.
 • Nama, našom predanošću, usmjerenošću ka najvišim profesionalnim standardima, godinama iskustva i entuzijazmom.

2. Gdje smo?

Lokalni nivo: Sve naše organizacije-članice su involvirane u razvoj svojih lokalnih zajednica i blisko sarađuju s djecom, edukatorima, roditeljima i starateljima i relevantnim stranama. Prisutni smo u više od 18 lokalnih zajednica u cijeloj zemlji, i u urbanim i u ruralnim zajednicama. Radimo i s djecom s posebnim potrebama, djecom ulice, djecom iz manjinskih zajednica i svim drugim kategorijama.

Državni nivo: Snažniji glas za djecu je jedina stalna članica Vijeća za djecu Bosne I Hercegovine iz civilnog društva. Dajemo značajan doprinos državnom akcionom planu za djecu i redovno obezbjeđujemo preporuke o različitim stvarima vezanim za politike vezane za djecu.

Regionalni nivo: Članica smo ChildPact-a, regionalne mreže mreža koja donosi politike I standarde zaštite djece širom Balkana i regije Kavkaza. Kao dio ove mreže, u prilici smo doći do relevantnih donosilaca odluka u EU, proizvodimo istraživanja i znanje koje obuhvata cijelu regiju i pokrećemo BiH da prati susjedne zemlje usvajanjem dobrih praksi. Putem ChildPact platforme prenosimo znanje iz BiH i u nju, osiguravajući da naše politike i prakse prate generalne trendove.

Međunarodni nivo: Mreža je jedina organizacija iz civilnog društva koja prikuplja alternativne i dječje izvještaje o situaciji u BiH za UN Komitet. Izvor smo informacija, analiza i preporuka kojima se formulišu preporuke i opomene UN-a vlastima BiH.


3. Kako ovo želimo postići?

 • Prikupljamo podatke istraživanja, analiziramo i oblikujemo preporuke bazirane na dokazima ( dokumentiramo i dijelimo znanje).
 • Radimo s donosiocima odluka na svim nivoima na značajan i autentičan način ( zagovaranje i rad na donošenju politika).
 • Angažujemo profesionalce iz civilnog sektora, lokalne lidere, kreatore politika i političare u dijalogu među sektorima, zanemarujući administrativne i druge podjele (networking).
 • Radimo direktno s djecom: pomažemo im da izraze svoje brige, nade, ideje. Pomažemo im u izlaganju rješenja, osnažujemo ih.
 • Otvaramo i faciliramo javne diskusije o problemima s kojima se susreću djeca i njihovi staratelji- stavljamo na dnevni red probleme kao što su nasilje i nemogućnost pristupa osnovnim uslugama, putem kampanja.
 • Podržavamo svoje članice u naporima da profesionalno rastu, poboljšavaju svoje usluge i standarde rada s djecom (izgradnja kapaciteta).
Podijeli...Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn