Aktivnosti

Izvještaj o stanju prava djece 2014-2016.

Bosna i Hercegovina kao potpisnica Konvencije o pravima djeteta ima obavezu da se pridržava svih odredaba iz tog dokumenta, tako što će sve vladine institucije raditi na  zadovoljavanju osnovnih prava djeteta u oblasti općih principa i sloboda, socijalne, zdravstvene, obrazovne i kulturne sfere života djeteta, i štititi djecu od svih oblika iskorištavanja i zlostavljanja.

BiH je dužna i podnositi izvještaj o stanju prava djece UN Komitetu za prava djeteta, a članice mreže “Snažniji glas za djecu” iskoristile su svoje pravo i od 2004. godine podnose Alternativni izvještaj/Izvještaj u sjeni, o stanju prava djece u našoj zemlji.

Kako bi imali stalan uvid u položaj i potrebe djece, vršimo kontinuirani monitoring te ovom prilikom predstavljamo Izvještaj o stanju prava djece u BiH za period 2014-2016. godine. Izvještaj je koncipiran  po preporukama Komiteta za prava djeteta Ujedinjenih nacija koje su date Bosni i Hercegovini 2012. godine, nakon podnošenja Kombinovanog drugog, trećeg i četvrtog periodičnog izvještaja Bosne i Hercegovine o provođenju Konvencije o pravima djeteta 2009. godine.

Ovim izvještajem nastojali smo zabilježiti sve pozitivne primjere na zaštiti prava djeteta, ukazati na dobre prakse, kao i usmjeriti pažnju na probleme koji se godinama ne rješavaju radi ne postojanja političke volje ili, u nekim slučajevima, ne postojanja sinergije u djelovanju kod rješavanja problema multidisciplinarne prirode. Danas u Bosni i Hercegovini djeca su najviše ugrožena siromaštvom, nepovoljnim porodičnim prilikama, nedonošenjem zakona o dječijoj zaštiti i nedosljednom primjenom donesenih zakona.

Neposredni monitoring koji je prethodio izradi ovog izvještaja vršili su predstavnici organizacija članica Mreže: „Zdravo da ste“, Banja Luka – Generalne mjere implementacije, Opći principi i građanska prava i slobode; „Naša djeca“, Sarajevo – Porodično okruženje i Obrazovanje; „Svetionik“, Prijedor – Zdravstvena i socijalna zaštita;  i „Zemlja djece u BiH“ Tuzla – Posebne mjere zaštite.

Zahvaljujemo svim vladinim i nevladinim organizacijama, kao i pojedincima koji su nam pružili potrebne informacije za izradu ovog izvještaja.

Izradu i štampu Izvještaja podržao je UNICEF Bosne i Hercegovine.

Monitoring izvjestaj o stanju prava djece 214-2016.

Podijeli...Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Ostavi komentar