Članice mreže

Naša djeca, Sarajevo

Naša djeca SarajevoNVO “Naša djeca” Sarajevo je humanitarna, dobrovoljna, multinacionalna, nevladina, nestranačka i neprofitabilna asocijacija dobrovoljno udruženih građana za zaštitu interesa i ostvarivanje potreba djece u Bosni i Hercegovini.

Organizacija svoje programsko djelovanje bazira na Konvenciji o pravima djeteta.
Osnovni cilj djelovanja Humanitarne organizacije “Naša djeca” je da različitim projektima doprinese procesima poštivanja i ostvarivanja dječijih prava kako bi se izbjegla diskriminacija djece, ostvarili najbolji interesi djeteta, ostvarilo urodjeno pravo djeteta na život, te pravo djece da se njihov glas čuje što su osnovni principi Konvencije o pravima djeteta.

Udruženje je osnovano 1953. godine i neprekidno radi do danas.

HO “Naša djeca” se od 1993. intenzivno bavi problematikom ostvarivanja prava djeteta i uspješno realizira veliki broj programskih aktivnosti:

1. Promocija prava djeteta i UN Konvencije o pravima djeteta
2. Edukacija i participacija djece u promociji i zaštiti prava djece
3. Edukacija profesionalaca o pravima djeteta (općinskih službenika, socijalnih radnika, prosvjetnih radnika, odgajatelja, članova NVO i dr.)
4. Analiza i praćenje provođenja dječijih prava na svim nivoima vlasti
5. Štampanje priručnika i brošura o pravima djeteta
6. Organizovanje slobodnog vremena djece i mladih u Centru za prava djece “Naša djeca“ u Vogošći.
7. Podsticanje stvaralaštva kod djece i za djecu
8. Obilježavanje značajnih datuma vezanih za djecu I porodicu (Dječija nedjelja, Dan porodice, Dan Konvencije o pravima djeteta itd).

Kontakt podaci:

NVO “Naša djeca” Sarajevo
Kontakt osoba: Zehra Salman, generalni sekretar
Behdžeta Mutevelića 73/I
71000 Sarajevo – BiH
Tel: +387 33 657 012
Fax: +387 33 657 013
E-mail: n.djeca@bih.net.ba
Web: www.nasadjeca.ba

Podijeli...Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Ostavi komentar