Članice mreže

Zemlja djece u BiH

Udruženje “Zemlja djece” je osnovano 1995. godine, sa ciljem upozoravanja ljudskog društva na patnju djece i pružanja organizovane pomoći djeci u nevolji, neovisno od njihove rasne, etničke, socijalne ili bilo koje druge pripadnosti. U sklopu Udruženja djeluje Dnevni centar za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici, koji obezbjeđuje edukativne i savjetodavne sadržaje pomenutoj djeci i njihovim porodicama, fokusirane na njihovo održivo školovanje i ostvarenje osnovnih prava, kao i pomoć u kriznim situacijama. Tuzlanski tinejdžerski centar „Telex“ čiji je generalni cilj poboljšati psihosocijalno stanje djece i mladih u Tuzli, djeluje komplementarno sa Dnevnim centrom, obezbjeđujući integraciju različitih kategorija djece kroz cijeli spektar aktivnosti organizovanih u skladu sa potrebama i interesima ciljne grupe.

Pored programskih aktivnosti koje se odnose na direktan rad sa djecom, Udruženje je veoma aktivno i na polju zagovaranja za zakonske izmjene i implementaciju tekuće regulative, a sve u pravcu zaštite i pomocije dječijih prava, s posebnim fokusom na omogućavanje pristupa zdravstvenom, obrazovnom i sektoru socijalne zaštite.

Podijeli...Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Ostavi komentar