Članice mreže

Zdravo da ste Banjaluka

Zdravo da ste Banjaluka“Zdravo da ste” je udruženje građana koje neformalno djeluje od 1992.godine, a registrovano je 1996. godine. Prema misiji organizacije “Zdravo da ste” je : grupa profesionalaca, volontera i posvećenih pojedinaca koja pomaže ljudima u nevolji i onima kojima je potrebna podrška u razvoju. Podržavamo pravo na razvoj djece, mladih i odraslih putem grupnih i razvojnih aktivnosti koje realizujemo na teritoriji naše zemlje i vjerujemo da ćemo podržavajući razvoj grupe pomoći razvoj pojedinaca i doprinijeti razvoju zajednice. U svom radu se baziramo na pravima koja svoj djeci garantuje Konvencija o pravima djeteta, kao i na psihološkim i socijalnim razvojim teorijama koje podrazumijevaju učešće djece, razvoj grupe i zajednice. Organizacija posebnu pažnju posvećuje programima u zajednici namijenjenim mladima (omladinski centri) i saradnji sa školama, lokalnim zajednicama i drugim udruženjima sa sličnom misijom.

Organizacija djeluje kroz dva okvirna programa: Omladinski program i Program unapređenja dječijih prava.

Kroz Omladinski program smo otvorili omladinske centre u Prijedoru (1996.godine), Banja Luci (1996.godine), Srpcu (2010. godine) i Čelincu (2010.godine), od kojih su dva izrasla u samostalne organizacije, u Prijedoru (udruženje “Svjetionik”) i Čelincu (udruženje “Mogu”). Svi omladinski centri su aktivni i djeluju kao lideri organizovanja djece i mladih u svojim zajednicama a i šire. Kroz rad sa mladima u omladinskim centrima djeci smo ponudili podsticajno okruženje za njihov razvoj i obrazovanje, prilagođeno njihovim željama i potrebama, kao i mogućnostima zajednica u kojima djeluju.

Kroz Program unapređenja dječijih prava već više od deset godina se bavimo upoznavanjem djece i odraslih o Konvenciji o pravima djeteta i praćenjem stanja u zemlji u odnosu na stanje prava djece (u saradnji sa drugim NVO, posebno organizacijom Naša djeca iz Sarajeva). Posebne aktivnoste se već više godina posvećuju promociji i razvijanju dječijeg učešća u društvenom životu, i borbi protiv nasilja nad djecom i među djecom.

Kroz naše djelovanje posebno smo podsticali razvoj civilnog društva, posebno organizacija koje rade sa djecom i za djecu, te smo u zajedničkim naporima i zajedničkom procesu učenja nastojali da unaprijedimo situaciju u kojoj žive djeca u zemlji.

Kontakt podaci:
Adresa: Sime Matavulja 2, 78 000 Banja Luka
Telefon/faks: +387 51 218 363
E-mail: info@zdravodaste.org
Web: www.zdravodaste.org ; www.zastitimodjecuodnasilja.org

Podijeli...Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Ostavi komentar