Članice mreže

Svjetionik Prijedor

Svjetionik PrijedorUdruženje građana ”Svjetionik“ je nevladina, neprofitabilna, organizacija građana sa svojstvom građansko-pravnog lica i sjedištem u Prijedoru, osnovana u aprilu 1996. na inicijativu grupe građana i stručnih radnika iz Prijedora, uz podršku grupe univerzitetskih profesora odsjeka Psihologije na Filozofskom fakultetu Banja Luka i švajcarske dječije organizacije “Zemlja ljudi” (“Terre des Hommes”).

Misija – Poboljšanje kvaliteta života djece, mladih i drugih grupa sa posebnim potrebama, kroz animiranje i podršku razvoju njihovih potencijala i uključivanje u društveni život uz podizanje svijesti zajednice o potrebi aktivnog uključivanja i podrške svih njenih članova.

Ciljevi – Pomoć i podrška djeci i mladima u razvoju i integraciji u društvo. / Prevencija toksikomanije, maloljetničke delinkvencije, polnih bolesti, AIDS-a i stvaranja socijalnih predrasuda. / Afirmacija kreativnih afiniteta djece i mladih, uključivanje u društvene i ekonomske tokove i jačanje kapaciteta za suprostavljanje negativnim utjecajima okruženja. / Promocija preduzetništva, smanjenje nezaposlenosti i poboljšanje kvaliteta radne snage. / Promocija demokratskih vrijednosti savremenog društva. / Smanjenje socijalne isključenosti kroz jačanje sistema socijalne zaštite. / Zaštita životne sredine.

Ciljne grupe – Djeca, mladi, porodice, rizične i marginalne grupe (povratnici, izbjeglice, stari, djeca sa posebnim potrebama, marginalizovana djeca, djeca devijantnog ponašanja, djeca bez porodičnog staranja, itd.).

Aktivnosti – Od svog osnivanja kontinuirano radi u polju dječijih i ljudskih prava, zdravstvene i socijalne zaštite, demokratije, obrazovanja i preduzetništva, na rješavanju prioritetnih pitanja najugroženijih kategorija stanovništva i pružanju podrške tim istim kategorijama u cilju poboljšanja njihovog stanja (kvaliteta života) u društvu i smanjenja svih oblika diskriminacije, stigmatizacije i isključenosti kroz niz programskih aktivnosti, kao što su: promocija, implementacija i monitoring prava, edukacija djece o njihovim pravima, povećanje participacije djece i mladih u procesima odlučivanja u zajednici, edukacija mladih o preduzetnišvu, kreiranje zajedničkih baza podataka o dječijim indikatorima u opštinama BiH, prevencija bolesti, kreiranje pilot socijalne karte kao modela za replikaciju, edukacija stručnih radnika (opštinski službenici, socijalni radnici, ljekari, prosvetni radnici, itd.), o ljudskim pravima, novim softverima za rad na praćenju implementacije prava, novim modelima socijalne i zdravstvene zaštite, aktivnosti zaštite životne sredine, izrada lifleta, brošura, postera, biltena u navedenim oblastima djelovanja, itd.

Jedna zanimljivost – Uz podršku UNICEF-a, mladi Svjetionika su 1998. godine napravili prvi crtani film u BiH, pod nazivom «Svjetionik», koji govori o borbi između Dobra i Zla i pobjedi Dobra, koji je prikazan u nekoliko zemalja svijeta.

Kontakt podaci:
Udruženje građana “Svjetionik”
Adresa: Prote Matije Nenadovića bb, Dom penzionera I sprat, 79 101 Prijedor
Kontakt telefoni: 00 387 (0) 52 240 400; 243 150
Fax: 00 387 (0) 52 240 400
E-mail adresa: svjetion@teol.net; info@nvo-svjetionik.org
Internet / WEB / adresa: www.nvo-svjetionik.org

Podijeli...Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Ostavi komentar