Članice mreže

Budućnost Modriča

Budućnost ModričaUdruženje građana „Budućnost“ je nevladina organizacija osnovana 1996. godine sa sjedištem u Modriči. Udruženje svoju djelatnost vrši na teritoriji Bosne i Hercegovine. Organizaciju je osnovalo nekoliko žena, optimistkinja, čvrsto vjerujući u bolju budućnost bosanskohercegovačkog društva. Od samog početka svog rada pa do danas, Budućnost je, kao organizacija, oduvijek bila vjerna svojoj primarnoj strategiji – promociji i zaštiti ženskih i dječijih ljudskih prava.

Glavni ciljevi UG „Budućnost“ su davanje doprinosa, putem raznih aktivnosti razvoju civilnog društva, povećanje građanske samosvijesti, edukacija građana, posebno žena, djece i mladih u skladu sa zakonom, prevencija nasilja nad ženama i djecom u saradnji sa nadležnim institucijama, prevencija zavisnosti od droga i toksikomanije, prevencija kriminalnog ponašanja mladih, vladavina ljudskih i socijalnih prava, razvoj političke kulture i tolerancije, sa posebnim naglaskom na ženska ljudska prava.

 

Svoje aktivnosti U.G.“Budućnost“ sprovodi kroz četiri organizaciona segmenta, i to:

 

 1. Sigurna kuća
 • prijem i smještaj žena i djece žrtava porodičnog nasilja
 • S.O.S  telefon za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja
 • besplatna pravna pomoć žrtvama porodičnog nasilja
 • psiho-socijalna pomoć žrtvama porodičnog nasilja
 • pedagoški rad sa djecom koja borave u sigurnoj kući
 • okupacione aktivnosti
 • after care (briga poslije)
 1. Savjetovalište
 • pružanje besplatne pravne pomoći građanima/kama
 • psiho-socijalno savjetovanje
 • porodično i partnersko savjetovanje
 • rad u zajednici
 • edukacije i ekonomsko osnaživanje
 • prevencija trgovine i zlostavljanja djece
 • promocija volonterizma
 • lobiranje i zalaganje za usklađivanje i primjenu zakona
 • profesionalizacija i organizacijski razvoj
 1. Muški centar
 • terapijsko – savjetodavni rad sa počiniocima nasilja,
 • rad u grupama za samopomoć,
 • rad u studijskim krugovima,
 • saradnja sa muškim udruženjima,
 • rekreativni i zabavni rad,
 • anti – stres program.
 1. Dnevni centar za djecu
 • dnevno zbrinjavanje djece iz porodica sa višestrukim problemima
 • psiho-socijalno savjetovanje djece i roditelja
 • podrška djeci u savladavanju nastavnog gradiva
 • edukativno – kreativne radionice
 • sportsko – rekreativne radionice
 • volonterski rad sa djecom i mladima
 • saradnja sa lokalnom zajednicom

Od 2015. godine Udruženje građana „Budućnost“ je nosilac sertifikata za sistem upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008.

 

KONTAKT:

Udruženje građana „Budućnost“

Živojina Mišića br. 4a

74 480 Modriča

BiH

Tel:        +387 53 820 700

Tel/fax:  +387 53 820 701

E-mail : gocalg@gmail.com

www.buducnost-md.com

Podijeli...Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Ostavi komentar